poppo☆poppo☆poppo☆poppo☆poppo☆poppo☆poppo☆poppo☆poppo☆poppo☆poppo
株式会社 スリートラスト
POPPO Family
poppo☆poppo☆poppo☆poppo☆poppo☆poppo☆poppo☆poppo☆poppo☆poppo☆poppo
本文へジャンプ

仔犬&仔猫情報  

 
 

ヨークシャテリア♂


ヨークシャテリア♀ 


パグ♂ 
   管理番号:D3
ヨークシャテリア
11月2日生 男の子
¥128000-【税込】
お問い合わせ
 管理番号:D4
ヨークシャテリア
11月2日生 女の子
¥158000-【税込】
お問い合わせ
管理番号:D5
パグ
10月30日生 男の子
¥148000-【税込】
お問い合わせ 
 

パグ♂


パグ♀


パグ♀
管理番号:D39
ボストンテリア
11月17日生 男の子
¥178000-【税込】
お問い合わせ 
管理番号:D7
パグ
10月30日生 女の子
¥148000-【税込】
お問い合わせ 
 管理番号:D8
パグ
10月30日生 女の子
¥148000-【税込】
お問い合わせ 
 

パグ♀


ポメラニアン♀


ヨークシャテリア♀
 管理番号:D9
パグ
10月30日生 女の子
¥148000-【税込】
お問い合わせ 
 管理番号:D28
ポメラニアン
11月9日生 女の子
¥188000-【税込】
お問い合わせ
 管理番号:D30
ヨークシャテリア
11月13日生 女の子
¥168000-【税込】
お問い合わせ
 

ロングコートチワワ♂


トイプードル♂
 
 

トイプードル♂
  管理番号:D31
ロングコートチワワ
11月7日生 男の子
¥138000-【税込】
お問い合わせ
  管理番号:D40
M・ロング・ダックス
11月15日生 女の子
¥148000-【税込】
お問い合わせ
 管理番号:D34
トイ・プードル
11月17日生 男の子
¥138000-【税込】
お問い合わせ
 

  2 3